ساعات کاری آزمایشگاه

ساعت فعالیت آزمایشگاه از 7 صبح الی 6 بعد از ظهر بطور یکسره می باشد.

روزهای پنج شنبه از 7 صبح الی 2 بعداز ظهر 

روزهای جمعه و تعطیلات رسمی کشور، آزمایشگاه تعطیل است.