اخبار آزمایشگاه

  خبر شماره 1: 

سایت اینترنتی آزمایشگاه ظریفی در حال روزآمد شدن می باشد و بنابراین در حال بارگزاری و تغییر مطالب در بخشهای مختلف آن می باشیم. طی روزهای آینده می توانید مطالب مختلف و متنوع آن را در بخشهای مربوطه مطالعه و مشاهده بفرمائید. پیشاپیش نیز بابت اختلالات موقتی که پیش آمده است از حضور شما پوزش می طلبیم.

  خبر شماره 2:

گزارش عملکرد آزمایشگاه ظریفی در ارتباط با تشخیص آزمایشگاهی بیماری سل در سال 1398 در بخش مقالات مربوط به بیماری سل درج گردیده است.

 خبر شماره 3:

شما می توانید انعکاس بخش هائی از فعالیت های روزانه ی آزمایشگاه را در صفحه ی اینستاگرام آزمایشگاه به نام   "آزمایشگاه ظریفی"و یا       "zarifilab"     پیگیری بفرمائید.

 خبر شماره 4: 

 انجام آزمایش بدون مراجعه به آزمایشگاه

با توجه به شرایط اپیدمی کرونا شما می توانید بدون مراجعه به آزمایشگاه کلیه ی امور آزمایشگاهی خود را انجام دهید:

1-    ابتدا تصویر نسخه ی آزمایش خود را از طریق شماره  09933163533 برای آزمایشگاه وتساپ نمائید.

2-    آزمایشگاه نسخه را در سیستم پذیرش ِ خود ثبت کرده و وجه آزمایشات و شماره حساب مربوطه را به شما اعلام می نماید.

3-    بعد از واریز وجهِ آزمایشات، آزمایشگاه با هماهنگی قبلی با شما، کارشناس خود را برای نمونه گیری به نزد شما اعزام می کند.

4-  بعد از انجام آزمایشات، نتایج از طریق وتساپ و یا پیامک برای شما ارسال می گردد. ضمن اینکه نتایج آزمایشات شما در آزمایشگاه ثبت و بایگانی می گردد که در مواقع ضروری قابل دسترسی و ارسال مجدد می باشد.

 

خبر شماره 5:

گزارش مطالعه انجام شده تحت عنوان "  در خصوص نتایج غلط منفی کاذب یا ( False Ngative ) پنهان آزمایشگاههای مایکوباکتریولوژی "

 

خبر شماره 6:

برای انجام آزمایشات پوستی از نظر قارچ، سالک، دمودکس، گال، پدیکولوز، و سایر عوامل مشابه می توانید هر روز بین ساعات 10 الی 13 با رعایت آمادگی های لازمه که در بخش خدمات آزمایشگاه (خدمات تخصصی تشخیص بیماری های قارچی) شرح داده شده است به آزمایشگاه مراجعه نمائید.