بیماری کووید 19

 در حال حاضر آزمایشات اولیه که معمولا از طرف پزشکان برای حدس و یا احتمال وجود عفونت ویروسی کرونا درخواست می شود، همانند سایر آزمایشگاهها در این آزمایشگاه نیز انجام می شود. این آزمایشات روی نمونه ی خونی که از طریق سیاهرگ قسمت فوقانی ساعد تهیه می شود انجام می گیرد و شامل آزمایشات زیر است:

CBC-ESR-CRP LDH-CPK-Urea-Creatinine-SGOT-SGPT-D dimmer-

همچنین آزمایش سرمی برای تجسس آنتی بادی های بر علیه ویروس کرونا در این آزمایشگاه انجام می شود.

برای نمونه برداری به منظور تمامی آزمایشات فوق شرائط خاصی لازم نیست و شما می توانید هر روز از ساعت 7 صبح الی 5 بعد از ظهر به آزمایشگاه مراجعه کنید و یا از طریق شماره واتساپ آزمایشگاه درخواست بدهید که نمونه گیری در منزل یا محل کارتان انجام گیرد.