بیماری کووید 19

- در حال حاضر آزمایشات اولیه که معمولا از طرف پزشکان برای تشخیص و یا احتمال وجود عفونت ویروسی کرونا درخواست می شود، همانند سایر آزمایشگاهها در این آزمایشگاه نیز انجام می شود. این آزمایشات روی نمونه ی خونی که از طریق سیاهرگ قسمت فوقانی ساعد تهیه می شود انجام می گیرد و شامل آزمایشات زیر است:

CBC-ESR-CRP LDH-CPK-Urea-Creatinine-SGOT-SGPT-D dimmer-

- همچنین آزمایش سرمی برای تجسس آنتی بادی های بر علیه ویروس کرونا در این آزمایشگاه انجام می شود. این آزمایش سابقه ی عفونت و بیماری با ویروس کرونا را در بدن شما نشان می دهد.

- آزمایش آنتی بادی بعد از واکسیناسیون بر علیه ویروس کرونا نیز انجام می شود. این آزمایش پیدایش آنتی بادی های محافظت کننده در برابر ویروس کرونا را در بدن شما نشان می دهد. برای انجام این آزمایش لازم است حداقل حدود یکماه بعد از واکسیناسیون دوز دوم به آزمایشگاه مراجعه نمائید.

 

برای نمونه برداری به منظور تمامی آزمایشات فوق شرائط خاصی لازم نیست و شما می توانید هر روز از ساعت 7 صبح الی 5 بعد از ظهر به آزمایشگاه مراجعه کنید و یا از طریق شماره واتساپ آزمایشگاه درخواست بدهید که نمونه گیری در منزل یا محل کارتان انجام گیرد.