آزمایشات اوره، اسید اوریک و کراتینین

  آزمایش اوره خون:

 این آزمایش عملکرد کلیه ها را مورد ارزیابی قرار میدهد.  در بیمارانی که دچار فشار خون و یا دیابت هستند و نیز بیماران دیگری که در معرض خطر نارسائی کلیه قرار دارند این ازمایش همراه با آزمایشهای تکمیلی دیگر برای تشخیص نارسائی کلیه ها و شروع درمان مناسب و به هنگام کاربرد زیادی دارد.

پروتئینهای موجود در مواد غذائی بعد از آنکه در دستگاه گوارش هضم شدند، به مواد کوچکتری تبدیل میشوند که جذب خون شده و در کبد تجزیه میشوند. اوره نتیجه نهائی این تجزیه است و بعد از آنکه بوسیله کبد به داخل خون ترشح شد از طریق کلیه ها به داخل ادرار دفع شده و از بدن خارج میشود. اکثر بیماریهای کلیوی ترشح اوره را تحت تاثیر قرار میدهند، به صورتیکه میزان این ماده در خون افزایش میابد.داروهای زیادی نیز هستند که غلظت اوره را تحت تاثیر قرار میدهند لذا اسامی داروهائی را که مصرف میکنید به آزمایشگاه و نیز پزشک خود اطلاع دهید.

آماده سازی بیمار: بیمار حداقل به مدت 4 ساعت باید ناشتا باشد. از مصرف رژیم غذائی غنی از گوشت خودداری نماید. هرچند این آزمایش عمدتا برای ارزیابی کار کلیه ها بکار میرود اما همچنین میتواند شاخصی دال بر بیماری کبدی یا از دست دادن مایعات بدن باشد.

مقادیر طبیعی: بطور متوسط مقادیر بین 15 الی 40 میلی گرم در دسی لیتر مقادیر طبیعی میباشند.

مقادیر بالاتر از سطوح طبیعی میتواند دال بر: مصرف بیش از حد پروتئین، خونریزی گوارشی،نارسائی قلبی، عفونت و بیماریهای کلیوی، انسداد مجاری ادراری در اثر سنگ، تومور و موارد دیگر باشد.

مقادیر پائین تر از حد طبیعی میتواند در اثر: نارسائی کبد، مصرف غذاهای کم پروتئین، سوء تغذیه، مصرف بیش از حد مایعات  باشد.

 

* آزمایش اسید اوریک خون:

 اسید اوریک که افزایش آن منجر به بیماری نقرس میگردد، نتیجه و ماحصل تجزیه موادی است که در هسته سلولها وجود دارند. بخش اعظم اسید اوریک در بدن از طریق کلیه ها دفع میشود.

مقادیر طبیعی: مقدار طبیعی اسید اوریک بطور متوسط 4 تا 8 میلی گرم در دسی لیتر میباشد.

آماده سازی بیمار: برای انجام این آزمایش رعایت حداقل 4 ساعت ناشتائی کافی است.

نتایج غیر طبیعی: افزایش اسید اوریک در بسیاری از بیماریها و حالات دیده میشود که مهمترین آنها عبارتند از: مصرف بیش از اندازه گوشت قرمز ، دیابت شیرین، نارسائی کلیه، ورزشهای بیش از حد سنگین، مصرف بیش از حد الکل، سنگ کلیه

مقادیر کمتر از حد عادی اسید اوریک هنگام  مصرف غذاهای حاوی  مقادیر بسیار کم گوشت قرمز و نیزدر برخی بیماریها دیده میشود.

 

·        آزمایش کراتینین خون:

 این آزمایش نیز برای بررسی و ارزیابی عملکرد کلیه ها مورد استفاده قرار میگیرد.حساسیت این آزمایش برای تشخیص بیماریهای کلیوی بیشتر از اوره است، زیرا اوره در موارد دیگری غیر از بیماریهای کلیه نیز افزایش میابد در حالیکه اختلال کلیوی تقریبا تنها دلیل بالا رفتن میزان کراتینین سرم خون است. افزایش کراتینین معمولا نشان دهنده کاهش عملکرد کلیه ها است.

آماده سازی بیمار: این آزمایش به رعایت حداقل 4 ساعت ناشتائی نیاز دارد. داروهائی مانند ویتامین ث، فنوباربیتال و داروهای ادرارآور ممکن است میزان کراتینین سرم را افزایش دهند. بیمارانیکه توده عضلانی زیاد دارند مثل ورزشکاران ممکن است سطح کراتینین خون آنها علی رغم عملکرد طبیعی کلیه ها بالا باشد.

مقادیر طبیعی: مقادیر طبیعی در نمونه های گرفته شده و در زن و مرد متفاوت است اما بطور کلی مقادیر نیم تا 2/1  میلی گرم در دسی لیتر را طبیعی در نظر میگیرند.باید توجه داشت که تفسیر کراتینین در تخصص پزشک اورولوژیست است و بیماران نباید بر اساس میزان کراتینین سرم خود دچار تعابیر مختلف شوند.