در مورد بیماری سل

  

بیماری مسری سل و مصائب مطرح شده مربوط به آن از قول رئیس محترم  مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت

"95% موارد بیماری و 98%  موارد مرگ ناشی از سل در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد."

"در هر ده ثانیه یک نفر در اثر ابتلا به بیماری سل می میرد"

" هیچ بیماری دیگری به اندازه بیماری سل موجب کاهش درآمد و از هم گسیختگی خانواده ها نمی شود."

" هیچ بیماری دیگری همانند سل به اقتصاد جامعه لطمه نمی زند."

 

مصائب اشاره شده ناشی از بیماری سل حاکی از بحرانی است که این بیماری به تنهایی برای خانواده ها، مؤسسات حمایتگر و بالاخص برای دولت ها از منظر بهداشتی و اقتصادی ایجاد کرده است.

نکته جالب توجه درخصوص این بیماری عبارت است از:

چنانچه بیماری سل در مراحل اولیه تشخیص داده شود 90 درصد شانس احتمال بهبودی وجود دارد.

در خصوص هزینه های درمان بیماران مبتلا به سل، سازمان بهداشت جهانی در سال 2015  اعلام نموده است که هزینه  های درمان هر بیمار، حدودا" 100 الی  1000 دلار  برای بیماران حساس به دارو، و 2000  الی  20000 دلار  برای بیماران سل مقاوم به دارو برآورد شده است. قیمت هر دلار آمریکا درآذرماه 1399 برابر 26000 تومان  بوده است که پس از تبدیل، درمان دارویی برای هر بیمار حساس به درمان بطور متوسط چهارده میلیون تومان و برای هر بیمار مقاوم به داروهای ضد سل دویست و هفتاد میلیون تومان  خوهد بود. همانطور که ملاحظه می فرمایید هزینه های  درمان بیماران بسیار سنگین می باشد.  

ضمنا" آزمایشگاه ظریفی یک مرکز تشخیصی جنرال می باشدکه علاوه بر دارا بودن  بخش های مختلف تشخیصی برای تمامی آزمایش ها، دارای بخش اختصاصی تشخیص بیماری سل نیز بوده که در مناطق شمالغرب تهران خصوصا" شهرک غرب و سعادت آباد، تنها مرکز مورد تأیید وزارت بهداشت می باشد.